TANIE NOCLEGI "AGRIKOLA"

Obiekt znajdujący się przy ul. Wołowska 64. Obiekt zlokalizowany w strefie przylegającej do ścisłego centrum Poznania. Noclegi zarówno dla klientów indywidualnych jak i grupowych. Obiekt oferuje miejsca w pokojach 1, 2, 3, 4-osobowych, bezpłatny internet Wi-Fi oraz bezpłatny monitorowany parking. Obiekt przyjazny dla zwierząt. Korzystna lokalizacja. Obiekt znajduje się zaledwie 3,5 km od Centrum, MTP, Dworca PKP i PKS

Bezpłatny internet Wi-Fi
3,5 km od Centrum Poznania
500 m od Stadionu Lecha
Dla zorganizowanych grup oferujemy rabaty.
Rabaty dla studentów
Miejsca w pokojach 1, 2, 3, 4-osobowych
Bezpłatny parking
Przechowalnia bagażu
Możliwość wypożyczenia żelazka, czajnika i naczyń
Pralnia samoobsługowa
tel. kom. +48 608 319 900
tel. +48 61 835 25 88
rezerwacje@hotele.poznan.pl

CENNIK

usług w obiekcie „ Tanie Noclegi AGRIKOLA” w Poznaniu przy ul. Wołowskiej 64
obowiązujący od dnia 1 LISTOPADA 2017

Usługa Cena z dobę Cena za 7 dni Cena za 14 dni Cena za 1 miesiąc
Miejsce w pokoju 4-osobowym 35,00 PLN
30,00 PLN (STUDENT)
180,00 PLN 300,00 PLN 500,00 PLN
Miejsce w pokoju 3-osobowym 40,00 PLN
35,00 PLN (STUDENT)
190,00 PLN 320,00 PLN 540,00 PLN
Miejsce w pokoju 2-osobowym 45,00 PLN
40,00 PLN (STUDENT)
230,00 PLN 380,00 PLN 650,00 PLN
Pokój 1-osobowy 55,00 PLN
55,00 PLN (STUDENT)
300,00 PLN 550,00 PLN 900,00 PLN
Pokój 2-osobowy 90,00 PLN
80,00 PLN (STUDENT)
440,00 PLN 740,00 PLN 1300,00 PLN
Pokój 3-osobowy 120,00 PLN
105,00 PLN (STUDENT)
540,00 PLN 920,00 PLN 1580,00 PLN
Pokój 4-osobowy 140,00 PLN
120,00 PLN (STUDENT)
640,00 PLN 1180,00 PLN 1960,00 PLN
Pokój 5-osobowy 175,00 PLN
150,00 PLN (STUDENT)
800,00 PLN 1475,00 PLN 2450,00 PLN

Ceny brutto - zawierają podatek VAT

REGULAMIN HOTELU

1. Miejsca noclegowe i pokoje w naszym hotelu wynajmowane są na doby.
2. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 10.00.
3. Opłaty za noclegi i inne usługi świadczone przez hotel pobierane są z góry wg. cen zawartych w aktualnym Cenniku dostępnym w Recepcji.
4. Miejsce noclegowe lub pokój zostaje wynajęty na okres , który został opłacony z góry.
5. Brak zapłaty w wyznaczonym terminie będzie podstawą do wykwaterowania z hotelu.
6. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres zadeklarowany i opłacony w dniu zameldowania należy zgłosić w Recepcji do godziny 22.00 w przededniu upływu terminu wynajęcia miejsca lub pokoju.
7. Życzenia przedłużenia pobytu realizujemy w miarę posiadanych możliwości.
8. Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
9. Zastrzeżenia dotyczące jakości usług świadczonych przez hotele prosimy zgłaszać niezwłocznie w Recepcji lub Administracji obiektu.
10. Mamy obowiązek zapewnić Państwu :
- zgodne z proponowanym wyposażenie pokoi i pomieszczeń ogólnego użytku,
- ogrzewanie oraz dostawy ciepłej i zimnej wody,
- zgodne z przepisami bhp i p.poż. warunki bezpieczeństwa pobytu,
- profesjonalną i uprzejmą obsługę,
- sprzątanie korytarzy i pomieszczeń ogólnego użytku we wszystkie dni robocze,
- wykonywanie niezbędnych napraw i remontów zapewniających możliwość korzystania z dostępnych pomieszczeń i zainstalowanych w nich urządzeń,
- udostępniania Gościom sprzętu do utrzymania porządku w pokojach, worków na śmieci,
- wypożyczanie i wymianę raz w miesiącu pościeli,
11. Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych na teren hotelu, w szczególności pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty i kosztowności oraz za pojazdy parkowane w otoczeniu hotelu,
12. W hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 23.00 do 7.00.
13. Ze względu na bezpieczeństwo p.poż. zabronione jest używanie w pokojach grzałek, kuchenek, termowentylatorów i innych tego typu urządzeń elektrycznych i gazowych.v 14. Goście zobowiązani są do utrzymania porządku w pokojach w trakcie pobytu, sprzątania i wynoszenia śmieci i odpadów do właściwych pojemników znajdujących się na zewnątrz budynku.
15. Osoby nie zameldowane w hotelu mogą odwiedzać mieszkańców w godzinach 7.00 do 23.00 po potwierdzeniu przez wskazanego mieszkańca ich zaproszenia i pozostawieniu w Recepcji dowodu tożsamości.
16. Każdorazowo opuszczając pokój należy zamknąć drzwi, a klucz pozostawić w Recepcji.
17. Przekazywanie pokoju lub miejsca w pokoju kolejnym mieszkańcom wymaga wcześniejszego załatwienia formalności meldunkowych w Recepcji.
18. W hotelu obowiązuje zakaz dokonywania jakichkolwiek zmian w wystroju i wyposażeniu pokoi bez zgody Kierownictwa Obiektu.
19. Goście ponoszą materialną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia i zniszczenia wyposażenie i urządzeń technicznych hotelu powstałe z ich winy bądź winy odwiedzających je osób oraz za dewastację pokoju i jego wyposażenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub brakiem utrzymywania należytego porządku.
20. Każdorazowe meldowanie lub wymeldowania gościa musi się odbywać w Recepcji hotelu poprzez wypełnienie właściwych druków. Tylko zmiany dokonywane w sposób zgodny z wymogami formalnymi będą uwzględniane w rozliczeniach za usługi świadczone przez hotel.
21. Na terenie hotelu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu na korytarzach i w pomieszczeniach ogólnego użytku oraz zakaz palenia poza miejscami do tego wyznaczonymi.
22. W celu zapewnienia naszym Gościom właściwych warunków życia i wypoczynku na terenie hotelu osoby naruszające powyższy regulamin lub ogólnie przyjęte zasady współżycia, używające narkotyków lub nadużywające alkoholu będą zmuszone do opuszczenia hotelu.
23. W przypadku zauważenia niewłaściwych zachowań Gości lub personelu hotelu lub stwierdzenia awarii, usterek lub jakichkolwiek zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania obiektu prosimy o ich niezwłoczne zgłaszanie w Administracji lub Recepcji hotelu.

Będziemy Państwu wdzięczni za przestrzeganie poniżej przedstawionego regulaminu, który ma zapewnić bezkonfliktowy, spokojny i bezpieczny pobyt w naszym hotelu wszystkim Gościom.

Życzymy miłego pobytu w Poznaniu i naszym hotelu.

KONTAKT

kom. +48 608 319 900
tel. +48 61 835 25 88

TANIE NOCLEGI AGRIKOLA
ul. Wołowska 64
60-167 Poznań

rezerwacje@hotele.poznan.pl
www.hotele.poznan.pl

FORMULARZ


52 + 13 = ?